Artist´s Homepage

BURKA

CASTELLANO

La señora HISTORIA estaba indignada con el populacho que aplaudía al Sr. INTRANSIGENCIA la prohibición, digo "prohibición" y no recomendación o disgusto o indignación del uso de LA BURKA.

La Sra. Historia clamó: "Recuerde su civismo dormido y contemple cómo se pasa la convivencia, como se llega la intransigencia: tan callando" (Que me perdone el poeta Jorge Manrique)

SVENSKA (mer eller mindre)

Fru HISTORIA var upprörd pga. mobben som applåderade Herr OFÖRSONLIGE förbudet, märk väl, "förbud" och inte rekommendation eller avsky eller ilska av användningen av BURKAN.

Fru Historia ropade: "Kom ihåg och väck din sovande samhällskunskap och obsevera hur samexistensen försvinner och omedgörligheten närmar sig: så tyst" (Hemsk översättning!)

ENGLISH

Mrs. HISTORY was outraged by the mob cheering Mr. Intransigent the ban, remember "ban" and no recommendation or disgust or outrage from the use of the BURQA.

Ms. History cried: "Remember your sleeping civic feelings and watch as coexistence passes by and intransigence comes: so silently" (Sorry, awful translation)

No comments:

Post a Comment